Forretningsbetingelser

Generelt

1. Mncreative handler i de fleste tilfælde med danske virksomheder. Derfor er alle priser angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette gør sig også gældende ved et tilbud sendt direkte.

2. Mncreative kører gerne ud eller istandsætter et indledende videomøde for at finde ud af, om der er et godt match.

3. Kunden har ansvaret for at sikre, at alle elementer af tekster, billeder eller andet grafisk materiale som bruges enten ejes af kunden selv, eller at kunden har fået tilladelse til at bruge disse. Når kunden fremsender materiale til Mncreative, så accepterer kunden at beskytte Mncreative mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis ejendom, vi benytter.

4. Det er udelukkende kundens ansvar at sørge for, at tekst, kontaktoplysninger og billeder mv. er korrekte, inden kunden siger godkender lanceringen af ny hjemmeside.

5. Mncreative må gerne bruge og henvise til kundens hjemmeside/webshop i sin markedsføring efterfølgende med mindre andet er aftalt.

Hjemmeside projekter faktureres i to rater:
Halvdelen af det totale beløb faktureres forud for projektet. Når betalingen er faldet begynder Mncreative på opgaven.  Den sidste del af beløbet faktureres, når hjemmesiden er klar til overlevering. Skulle det ske at en opgave trækkes i langdrag pga. kunden tillader Mncreative at sende slutfaktura.  Slutfaktura sendes tilfælde af, at et projekt trækkes i langdrag fra kundens side af, tillader Nicolai Sørensen & Co. at fakturere slutfaktura. Slutfaktura sendes 3 måneder efter designpræsentation eller senest 1 måned efter en designpræsentation, hvis kunden ikke vender tilbage på mail eller telefon.

Manglende betaling:
Manglende rettidig betaling resulterer i fremsendelse af rykkergebyrer samt tilskrivning af rente. For hvert rykkergebyr, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Hvis betalingen ikke falder efter den 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret:
Mncreative’s produkter er tilpasset og skræddersyet til kunden. Kunden accepterer, at Mncreative påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Mncreative’s påbegyndelse af kundens bestilling.

Ophavsret

Hjemmesider:
Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret , har Mncreative rettighed til, og kan bruge fremadrettet i andre projekter. 

Supportaftale

1.1. Vedligeholdelse & Support:

 • Abonnementet inkluderer 1 times support pr. måned.
 • Opdatering af plugins, tema og WordPress.
 • Beskyttelse mod hackere og sikkerhedsovervågning.
 • Backup af hjemmesiden eller webshoppen.
 • Hurtig hjælp via mail og telefon.
 • Onpage rettelser/tilpasning.

1. Supportperiode 
Supportaftalen er gyldig fra den dato, hvor aftalen er indgået, og løber indtil kunden vælger at opsige aftalen. Opsigelsen træder i kraft ultimo den måned der opsiges

2. Supporttid og Respons
Support vil normalt blive ydet inden for de aftalte arbejdstider, medmindre andet er aftalt. Arbejdstiden hedder 08:00-17:00 i hverdagene. I dette tidsrum yder Mncreative fuld support.
Mncreative vil bestræbe sig på at reagere hurtigst muligt på supportanmodninger, men responstiden kan variere afhængig af supportaftalens niveau og den aktuelle arbejdsbyrde.

3. Udelukkelse af Support 
Mncreative er ikke ansvarlig for support i tilfælde af skade eller fejl forårsaget af kundens uforsvarlige brug af hjemmesiden eller webshoppen.

4. Betalinger og Fakturering
Betaling for supportaftalen skal ske i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser, medmindre andet er specificeret i aftalen.
Fakturering for supportaftalen vil normalt ske månedligt medmindre andet aftales.

5. Ændringer og Opsigelse
Eventuelle ændringer i supportaftalen skal dokumenteres skriftligt og være accepteret af begge parter før det træder i kraft.
Supportaftalen kan opsiges på månedsbasis. Der er ingen bindinger eller skjulte gebyrer.

6. Fortrolighed
Begge parter forpligter sig til at behandle al information og data udvekslet i forbindelse med supportaftalen som fortrolig.

7. Ansvarsbegrænsning
Mncreative er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som kunden eller tredjepart måtte lide som følge af brugen af supporten, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger fra Mncreative’s side.

Ansvar

 1. Kundens IT-kundskaber

Mncreative fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle problemer, der opstår på grund af kundens manglende IT-kundskaber. Jeg bestræber mig dog altid på at oplære kunden i brugen af sin hjemmeside ved overlevering af projektet.

 1. Tab og Skader

Mncreative kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab eller skader, herunder tab af data og fortjeneste. Vi anbefaler som udgangspunkt en WordPress serviceaftale, hvor kunden kan tilkøbe daglige backups for at sikre kundens data.

 1. Økonomiske Tab

Mncreative kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tab, uanset om vi begår fejl eller giver forkert rådgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, følgeskader, driftstab, tab af data, ændret data eller avancetab og økonomiske tab.

 1. Data på Kundens Egne Servere

Mncreative kan aldrig stilles til ansvar for data, der er beliggende på kundens egne servere, herunder kundens egne e-mails eller data på kundens selvvalgte webhotel.

 1. Ophavsret

Det er kundens eget ansvar at sikre, at alt materiale på hjemmesiden overholder gældende lovgivning om ophavsret. Mncreative kan dermed ikke holdes ansvarlig for brud på ophavsret, da det er kundens eget ansvar at have de nødvendige rettigheder til brugen af det anvendte materiale.

 1. Nedetid og Redelegeringer

Mncreative påtager sig ikke ansvar for eventuel nedetid i forbindelse med redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket vi heller ikke kan holdes ansvarlig for. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved opgradering eller flytning af servere.

 1. Fejl og Nedetid på Hjemmeside og Webshop

Mncreative er ikke ansvarlig for fejl eller nedetid på kundens hjemmeside eller webshop, der skyldes hosting-problemer, problemer med WordPress, temaer og tilhørende plugins eller i forbindelse med opdatering af disse.

       8. Fejl og Nedetid på Hjemmeside og Webshop
Mncreative kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner, herunder Google, Bing eller Yahoo. Vi kan ikke holdes ansvarlig for faldende placeringer, hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

 1. Juridisk Vejledning

Mncreative kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser af juridisk vejledning, f.eks. angående privatlivspolitik og handelsbetingelser. Vi anbefaler altid, at kunden søger rådgivning fra en fagkyndig ved juridiske spørgsmål.

 1. Sikkerhed og Hacking

Hvis kundens hjemmeside eller webshop bliver hacket, eller uautoriserede personer/bots får adgang til hjemmesiden, kan Mncreative ikke drages til ansvar.

 1. Annullering af Aftale

Hvis Mncreative udsender et tilbud på udførsel af et projekt, der viser sig at være umuligt at opfylde, forbeholder vi os retten til at annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven, der ikke kan udføres.

Force Majeure

Mncreative kan ikke holdes ansvarlig overfor den anden part i tilfælde af begivenheder uden for Mncreative’s kontrol, som Mncreative ikke burde have forudset eller forhindret ved aftalens indgåelse eller efterfølgende. I sådanne tilfælde kan Mncreative ikke drages til ansvar for nogen form for direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Mncreative
Christiansgade 52, st. tv. 
Tlf: + 45 30 63 17 72
Info@mncreative.dk
CVR-nummer: 44123053